Antex

ANTEX-STILON is considered by the Polish government as an energy-intensive company.

02 February 2024

ANTEX-STILON is considered by the Polish government as an energy-intensive company.

02 February 2024
Antex
Share

ANTEX-STILON S.A. received assistance under the government program named: Assistance for energy-intensive industry related to the prices of natural gas and electricity in 2023.

ANTEX-STILON S.A. uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.