Antex

ANTEX-STILON is considered by the Polish government as an energy-intensive company

14 March 2023

ANTEX-STILON is considered by the Polish government as an energy-intensive company

14 March 2023
Antex
Share

ANTEX-STILON S.A. received assistance under the government program called "Assistance for energy-intensive sectors related to sudden increases in natural gas and electricity prices in 2022.

ANTEX-STILON S.A. uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.